Contact Form

 
Nandito mag-isa, nakahalukipkip
Ang dibdib parang naninikip
'Di malaman kung bakit naiinip
At kung kailan ba naiba ang ihip

Halos wala ng ibang nasasaisip

Total comment

Author

Eяin Heяoin

0   comments

Post a Comment

Cancel Reply
Nandito mag-isa, nakahalukipkip
Ang dibdib parang naninikip
'Di malaman kung bakit naiinip
At kung kailan ba naiba ang ihip

Halos wala ng ibang nasasaisip

No comments:

Post a Comment